Реклама
Реклама
Реклама

Довіреність на отримання виписки ЕГРЮЛ

  1. Довіреність на отримання виписки ЕГРЮЛ Для здійснення різних угод юридичною особою з нерухомістю,...

Довіреність на отримання виписки ЕГРЮЛ

Для здійснення різних угод юридичною особою з нерухомістю, передачі її в заставу, здачу в оренду, внесення змін до ЕГРЮЛ, установчі документи організації, оформлення кредитування в банках і в ряді інших випадків вимагається надання у відповідні муніципальні і державні установи виписки з ЕГРЮЛ. Вона являє собою текстовий документ, що видається структурним підрозділом податкової служби, в якому зареєстрована організація. Виписка з ЕГРЮЛ видається за заявою компетентної особи. Вона може бути двох видів:

  1. Розширена (містить в собі всі відомості про конкретну організацію з моменту її створення);
  2. Спеціальна (містить в собі конкретні відомості, наприклад тільки про учасників фірми).

В виписки вказується дата її видачі. За загальним правилом, термін дії даного документа дорівнює 5 стукам, так як реєстрація змін, що вносяться податковим інспектором в реєстр юридичних осіб, займає п'ять робочих днів. Однак, установи та організації, на свій розсуд, можуть приймати виписки та іншого терміну.

Для представлення інтересів в податкових органах, зокрема оформлення різних документів, виконавчі органи юридичних осіб видають довіреності на отримання виписки ЕГРЮЛ, інших необхідних довідок, подачі заяв в структурні підрозділи ФНС, на ім'я третіх ліц.Обично ними виступають працівники організації або юристи фірм, які здійснюють супровід даного підприємства.

Способи оформлення довіреності на отримання виписки ЕГРЮЛ

Цивільний кодекс наділив юридичні особи правом самостійно оформляти доручення на вчинення різних дій від свого імені. Це правило поширюється на велике коло повноважень і обмежується окремими випадками, прямо передбаченими законом, при яких необхідно нотаріальне посвідчення документа.

Довіреність на отримання виписки ЕГРЮЛ може бути оформлена виконавчим органом підприємства самостійно. При цьому вона повинна відповідати певним вимогам:

  • По-перше, її текст може бути виготовлений машинописним способом або відтворений чорнилом синього або фіолетового кольору на фірмовому бланку організації;
  • По-друге, довіреність повинна включати в себе реквізити, що ідентифікують конкретну фірму (ОГРН, ІПН, юридична та фактична адреса підприємства);
  • По-третє, в документі можуть бути вказані відомості, які підлягають включенню до виписку з ЕГРЮЛ, яку надається право отримати повіреному;
  • По-четверте, довіреність повинна бути підписана уповноваженою на це особою. В основному таким виступає виконавчий орган підприємства (голова правління, директор, керуючий, генеральний директор, завідувач тощо), обраний в установленому законом, а також установчими документами фірми порядку;
  • На завершення, на бланку документа повинен бути проставлений відбиток печатки організації.

При бажанні довірителя, подібне представництво може бути оформлено і в будь-якій нотаріальній конторі.
Довіреність на отримання зазначеної виписки підлягає обов'язковому посвідченню у нотаріуса в одному випадку.

Коли організація ще не зареєстрована в податкових органах, її засновники вправі видати третій особі повноваження щодо подання документів на реєстрацію, а в подальшому і отримання з державного органу Свідоцтва, в якому вказується присвоєний юридичній особі свідоцтво про Державну, всіх супутніх довідок, а також Виписки з ЕГРЮЛ. Подібні доручення засвідчуються у нотаріуса.