Реклама
Реклама
Реклама

Довіреність на ведення справ від імені юридичної особи. зразок

заповнений зразок заповнений зразок   ДОРУЧЕННЯ   на ведення справ від імені юридичної особи   Сімнадцяте травня дві тисячі шістнадцятого року   1   місто Москва   Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»,   що знаходиться за адресою: 165345, г

ДОРУЧЕННЯ
на ведення справ від імені юридичної особи

Сімнадцяте травня дві тисячі шістнадцятого року 1

місто Москва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»,

що знаходиться за адресою: 165345, г. Москва, ул. Задніпровська, д. 7, в особі генерального директора Олександра Володимировича Львова, який діє на підставі статуту, 2

цією довіреністю уповноважує Олександра Сергійовича Кондратьєва, паспорт серії 4501 № 795302, виданий ОВД «Войковский» м Москви 21 січня 2001 року, який мешкає за адресою: 121666, г. Москва, ул. Весняна, д. 19, кв. 848, що є першим заступником генерального директора ТОВ «Альфа»,

представляти інтереси ТОВ «Альфа»

у відносинах з будь-якими державними і муніципальними органами, юридичними особами, іншими організаціями та громадянами, а також у суді загальної юрисдикції, арбітражному і третейському судах, здійснювати захист цих інтересів, виступати від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа»

з правами:

- отримання та подання документів, подачі заяв, ведення справ і переговорів з будь-якими державними і муніципальними органами, юридичними особами, іншими організаціями та громадянами;

- отримання належного довірителю майна;

- підписання документів і здійснення всіх дій і формальностей, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків і виконанням даних доручень;

- здійснення всіх процесуальних дій, необхідних для ведення справ за участю товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа» в арбітражних судах, з усіма процесуальними та іншими правами, в тому числі з правом підписання позовної заяви та відзиву на позовну заяву, заяви про забезпечення позову, передачі справи в третейський суд, повної або часткової відмови від позовних вимог і визнання позову, зміни підстави або предмета позову, укладення мирової угоди та угоди по фактичним обставинам, а також з правом на підписання заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, оскарження судового акта арбітражного суду, отримання присуджених грошових коштів або іншого майна; 3

- здійснення всіх процесуальних дій, необхідних для ведення справ за участю товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа» в судах загальної юрисдикції, з усіма процесуальними та іншими правами, в тому числі з правом на підписання позовної заяви, пред'явлення його до суду, передачу спору на розгляд третейського суду, пред'явлення зустрічного позову, повну або часткову відмову від позовних вимог, зменшення їх розміру, визнання позову, зміна предмета чи підстави позову, укладення мирової угоди, передачу повноважень дру ому особі (передоручення), оскарження судового постанови, пред'явлення виконавчого документа до стягнення, отримання присудженого майна або грошей. 4

Довіреність дійсна протягом трьох років з дня видачі. 5

Генеральний директор

ТОВ «Альфа __________________ А.В. Львів

1 Якщо в дорученні не вказана дата її вчинення, то довіреність визнається недійсною (п. 1 ст. 186 ЦК України).

2 Якщо довіреність видається в порядку передоручення, то вона за загальним правилом повинна бути засвідчена нотаріально (п. 3 ст. 187 ЦК України). Довіреність від імені громадянина в порядку передоручення може бути посвідчена як нотаріально, так і особами, зазначеними в пункті 2 статті 185.1 Цивільного кодексу РФ. Довіреності, які видають в порядку передоручення юридичні особи, керівники філій та представництв юридичних осіб, засвідчувати у нотаріуса не обов'язково: вони також можуть бути засвідчені самою організацією або керівником відповідного філії або представництва (абз. 2 п. 3 ст. 187 ЦК України).

3 Якщо в довіреності прямо не вказано будь-яка з цих дій, це означає, що представник не наділений повноваженнями здійснювати цю дію в суді від імені подається. Справа в тому, що для здійснення довірителем від імені акредитуючої дій, зазначених у частині 2 статті 62 Господарського процесуального кодексу України, необхідно пряма вказівка на можливість здійснення таких дій у довіреності.

4 Якщо в довіреності прямо не вказано будь-яка з цих дій, це означає, що представник не наділений повноваженнями здійснювати цю дію в суді від імені подається. Справа в тому, що для здійснення довірителем від імені акредитуючої дій, зазначених у другому реченні статті 54 Цивільного процесуального кодексу РФ, необхідно пряма вказівка на можливість здійснення таких дій у довіреності.

5 У довіреності вказується термін її дії. Довіреність може бути видана на будь-який термін без будь-яких обмежень. Якщо термін дії у довіреності не вказаний, то довіреність буде дійсна протягом одного року з дня її вчинення (п. 1 ст. 186 ЦК України).