Реклама
Реклама
Реклама

Документальне оформлення руху основних засобів


У бухгалтерській термінології є одне малозрозуміле для неспеціалістів поняття. Мова йде про такий термін, як рух основних засобів. Облік за цим лежить на бухгалтерії підприємства.

Для чого потрібен облік пересування основних засобів?

Бухгалтерський облік за основними засобами використовується для цих цілей:

 • Забезпечення контролю над існуючими в організації основними засобами, їх фактичною наявністю і збереженням;
 • Своєчасне документування будь-яких дій з необоротними засобами, такими як ремонт, удосконалення, сервісне обслуговування і так далі;
 • Постійний контроль над зносом об'єктів, відображення цього в бухгалтерських звітах;
 • Прийняття рішення про необхідність капітальних ремонтів, складання кошторисів з урахуванням фактичного зносу основних засобів і контроль над виконанням кошторисів при виробництві ремонтів;
 • Контроль над раціональним використанням необоротних фондів (будівель, машин, устаткування і так далі), виявлення непотрібних (або надлишкових) коштів з метою їх подальшого продажу, здачі в оренду, консервації;
 • Документування процесів реалізації об'єктів з метою їх списання і подальшого обліку з'явилися матеріальних ресурсів.

Природно, що виконання всіх цих завдань можливе лише при регулярному і ретельному комісій із соціального страхування будь-якого руху необоротних засобів.

Облік руху об'єктів основних фондів

У 2003 році Держкомстат запровадив в обіг нові форми, що дозволяють вести облік і контроль над будь-якими діями з необоротними активами. Ці форми є обов'язковими для використання в організаціях і на підприємствах будь-яких видів власності, будь-яких розмірів і займаються будь-яким видом господарської діяльності.

Уніфікація даного виду звітності вигідна, як самим підприємствам (оскільки бухгалтерам не потрібно кожен раз переучуватися на складання іншої документації), так і державним контролюючим органам (оскільки вся облікова і звітна документація має один вид і форму).

Документування надходження на облік основних фондів і вибуття з нього

Основною формою для прийняття на облік необоротних активів та вибуття з такого обліку є акти приймання-передачі.

Існують три види актів:

Кожен з таких актів складається з трьох частин.

 1. Перша частина заповнюється компанією, що передає основний засіб.
 2. Друга - компанією, що приймає це основний засіб.
 3. Третя частина містить короткий опис об'єкта, включаючи його технічні показники.

Крім цього в акті зазначаються відомості про зареєстроване право власності.

Документування переміщення основних фондів в самому підприємстві

Під внутрішнім переміщенням розуміється будь-які рухи об'єктів з цеху в цех, на склад або зі складу. Основною формою обліку є ОС-2. Дана накладна виписується працівником, відповідальним за здачу об'єкта. До числа основних відомостей накладної відносяться: дані про приймаючу і здає стороні, причина переміщення, показники об'єкта та його номер за інвентарним описом.

Накладна виписується в трьох примірниках: по одному приймаючої і здає стороні і в бухгалтерію.


Зверніть увагу! Інформація з даної статті може бути не повною, через частої зміни законодавства. Крім того, саме ваша ситуація можливо вимагає, більш детального вивчення. Тому радимо проконсультуватися з нашими фахівцями за телефонами: в Москві +7 (499) 938-44-32 , в Санкт-Петербурзі: +7 (812) 467-34-03 , По всій Росії 8 (800) 511-81-26 - це безкоштовно, анонімно і професійно!

Облік наявності і переміщення об'єктів

Фактична наявність і рух об'єктів враховується в спеціальних бухгалтерських картках:

 • ОС-6 - враховує об'єкти основних фондів;
 • ОС-6А - враховує групи однотипних об'єктів;
 • ОС-6Б - враховує об'єкти основних засобів для малих підприємств.

Вся інформація в формах повинна бути засвідчена відповідними документами. До числа основної інформації відносяться: дані про об'єкт, дати його приймання, ремонтів, списання, повна і залишкова вартість, витрати на ремонти.

Облік ремонту об'єктів необоротних засобів

Для документування ремонтних робіт, будь-яких робіт з удосконалення використовуються акти форми ОС-3. Вони складається в одиничному екземплярі, якщо ремонтні роботи виконує стороння фірма - в двох.

У формі ОС-3 відображається реальний стан необоротних засобів перед ремонтом, термін фактичної служби, інвентаризаційна вартість, вартість ремонтних робіт (за підписаним договором і фактична).

На акті повинні бути підписи сторони, яка передає і представників ремонтної служби.

Документування списання об'єктів необоротних фондів

Для списання застосовуються спеціальні акти:

 • ОС-4 - для зняття з обліку необоротних засобів (крім транспорту);
 • ОС-4А - для зняття з бухгалтерського обліку будь-яких видів транспорту;
 • ОС-4Б - для зняття з обліку однотипних груп об'єктів (не використовується для списання транспорту).

Оформляються два примірника акта. Один передається в бухгалтерію, на підставі другого відбувається здача металобрухту і інших матеріальних цінностей, що залишилися після списання.

При списанні транспорту в бухгалтерію також віддається довідка ГИБДД про зняття транспорту з обліку.

Облік і оформлення обладнання

Для цього використовуються три форми актів:

 • ОС-14 - для прийому обладнання на склад;
 • ОС-15 - для передачі обладнання зі складу на майданчик для його монтажу;
 • ОС-16 - про виявлені в ході монтажних, налагоджувальних або випробувальних робіт недоліки.

Дані акти служать підставою для внесення обладнання в основні фонди за актами ОС-1.

Використання всіх форм первинного бухгалтерського обліку регламентовано відповідною Постановою Держкомстату. У ньому зокрема обумовлена ​​неприпустимість внесення змін до реквізитів, що містяться в бланках, і в той же час допускається можливість зміни самих бланків форм.


Поділитися в соціальних мережах

Для чого потрібен облік пересування основних засобів?