Реклама
Реклама
Реклама

Договір купівлі-продажу гаража - зразок 2019

  1. Предмет договору
  2. Ціна договору і порядок розрахунків
  3. Істотні умови договору
  4. список додатків
  5. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Паспорт, виданий р, код підрозділу, який (а) надалі, чинний (а) як фізична особа,

, Паспорт, виданий р, код підрозділу, який (а) надалі, чинний (а) як фізична особа,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона, уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

Відповідно до Договору передати у власність, а прийняти і оплатити гараж, з кадастровим номером:, розташований за адресою:, загальною площею: кв.м. (Далі по тексту -), що володіє наступними індивідуальними характеристиками:.

1.2.

Рухаючись належить на праві власності, на підставі, про що в Єдиному державному реєстрі нерухомості м зроблено запис реєстрацію №.

1.3.

Одночасно з передачею права власності на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Земельна ділянка), зайнятий, і що володіє наступними індивідуальними характеристиками:.

Зазначений Земельна ділянка належить на праві власності на підставі, про що в Єдиному державному реєстрі нерухомості м зроблено запис реєстрацію №.

1.4.

, Що на дату укладення Договору та Земельна ділянка належать на праві власності, в спорі і під арештом не перебувають, не є предметом застави, не обтяжені правами третіх осіб.

2.

Ціна договору і порядок розрахунків

2.1.

Ціна (вартість), передбаченого п. 1.1 Договору, становить () руб. Ціна (вартість), передбаченого п

2.2.

Ціна (вартість) включає в себе вартість одночасно передається відповідно до п. 1.3 Договору Земельного ділянки. Ціна (вартість) включає в себе вартість одночасно передається відповідно до п

2.3.

Ціна (вартість), встановлена ​​Договором, узгоджена і затверджена Сторонами, є остаточною і зміні не підлягає.

2.4.

Оплата за Договором здійснюється шляхом стовідсоткової передоплати до подачі документів для державної реєстрації переходу права власності за договором.

2.5.

Оплата за Договором здійснюється власними коштами шляхом передачі готівкових коштів.

3.

Істотні умови договору

3.1.

підлягає передачі безпосередньо за місцем знаходження. Передача оформляється двостороннім актом прийому-передачі, що підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін. Акт прийому-передачі є невід'ємною частиною Договору. підлягає передачі безпосередньо за місцем знаходження

3.2.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження переходить на з дня підписання акту прийому-передачі, передбаченого п. 3.1 Договору.

3.3.

Право власності на переходить до після державної реєстрації переходу права власності на в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним.

3.4.

повинен бути переданий відповідно до умов Договору в термін до м

3.5.

Витрати по державної реєстрації переходу прав власності за Договором в органі, що реєструє оплачуються Сторонами спільно в рівних частках.

3.6.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства Росії.

3.7.

Зміст угоди, її наслідки, відповідальність, права і обов'язки Сторонам відомі та зрозумілі. Сторони укладають Договір добровільно, не внаслідок збігу тяжких обставин або на вкрай невигідних для себе умовах, Договір не є для Сторін кабальної угодою.

3.9.

Договір складений в примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін і один екземпляр для реєструючого органу.

4.

список додатків

5.

Адреси, реквізити та підписи сторін

:, Дата народження - р .; місце реєстрації - ; Поштова адреса - ; тел. -; e-mail -; ІПН -; л / рах в к / с; БИК; паспорт:, виданий р, код підрозділу.

Від імені _______________

:, Дата народження - р .; місце реєстрації - ; Поштова адреса - ; тел. -; e-mail -; ІПН -; л / рах в к / с; БИК; паспорт:, виданий р, код підрозділу.

Від імені _______________