Реклама
Реклама
Реклама

Держмито в суд

 1. Оплата держмита в суд
 2. Держмито за адміністративними позовами
 3. Держмито: особливості оплати
 4. Пільги при оплаті держмита в 2019 році

Держмито в суд є обов'язковим платежем

Держмито в суд є обов'язковим платежем. Реквізити держмита можна знайти на сайті того суду, куди подається заява.

Правила сплати держмита однакові для світового суду, міського (районного) суду, суду суб'єкта РФ, а також Верховного Суду РФ.

Давайте розберемося: скільки платити держмита в суд загальної юрисдикції або до мирового судді при подачі позову; як визначити її розмір у справах окремого провадження, при оскарженні рішень; хто має пільги по сплаті державного мита.

Для розрахунку зручно використовувати: Калькулятор держмита в суд

Оплата держмита в суд

Актуальні дані за розміром держмита в суд на 2019 рік:

Якщо подається заява в порядку окремого провадження або наглядова скарга , А так само за позовами, які неможливо оцінити, держмито для громадян становить 300 рублів.

якщо подається апеляційна або касаційна скарга держмито становить 150 рублів.

Якщо позивачем подається позов, який можна оцінити в грошовому вираженні, держмито в загальний суд оплачується в залежності від ціни позову в таких розмірах:

 • до 20 000 рублів - 4% ціни позову, але не менше 400 рублів;
 • від 20 001 рубля до 100 000 рублів - 800 рублів плюс 3% суми, що перевищує 20 000 рублів;
 • від 100 001 рубля до 200 000 рублів - 3200 рублів плюс 2% суми, що перевищує 100 000 рублів;
 • від 200 001 рубля до 1 000 000 рублів - 5200 рублів плюс 1% суми, що перевищує 200 000 рублів;
 • понад 1 000 000 рублів - 13200 рублів плюс 0,5% суми, що перевищує 1 000 000 рублів, але не більше 60 000 рублів.

якщо подається заяву про винесення судового наказу - держмито складе 50%, від розміру держмита при поданні позовної заяви майнового характеру.

якщо подається позовну заяву про розірвання шлюбу , Держмито складе 600 рублів.

Держмито за адміністративними позовами

Розмір держмита в адміністративних справах залежить від того які вимоги заявлені адміністративним позивачем і хто подає адміністративне позовну заяву: громадянин або організація.

Якщо при поданні адміністративного позову заявлені вимоги майнового характеру, то слід керуватися загальним способом визначення держмита, в залежності від ціни позову: до 20 000 рублів - 4% ціни позову, але не менше 400 рублів; від 20 001 рубля до 100 000 рублів - 800 рублів плюс 3% суми, що перевищує 20 000 рублів; від 100 001 рубля до 200 000 рублів - 3200 рублів плюс 2% суми, що перевищує 100 000 рублів; від 200 001 рубля до 1 000 000 рублів - 5200 рублів плюс 1% суми, що перевищує 200 000 рублів; понад 1 000 000 рублів - 13200 рублів плюс 0,5% суми, що перевищує 1 000 000 рублів, але не більше 60 000 рублів.

При подачі адміністративного позовної заяви про оскарження (повністю або частково) нормативних правових актів (нормативних актів) державних органів, Центрального банку Російської Федерації, державних позабюджетних фондів, органів місцевого самоврядування, державних корпорацій, посадових осіб, а також адміністративного позовної заяви про оскарження ненормативних правових актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, Урядової комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій в Російській Федерації: для фізичних осіб - 300 грн; для організацій - 4 500 рублів.

При подачі адміністративного позовної заяви про визнання ненормативного правового акта недійсним і про визнання рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб незаконними: для фізичних осіб - 300 грн; для організацій - 2 000 рублів.

При подачі адміністративного позовної заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк: для фізичних осіб - 300 грн; для організацій - 6 000 рублів.

В інших випадках держмито для адміністративних справ буде аналогічною цивільних справах, в тому числі при подачі апеляційної скарги - 150 руб., При подачі касаційної скарги по адміністративній справі - 150 руб., При подачі наглядової скарги - 300 руб.

Держмито: особливості оплати

При подачі позовних заяв, що містять вимоги як майнового, так і немайнового характеру, одночасно сплачуються державне мито, встановлена ​​для позовних заяв майнового характеру, і державне мито, встановлена ​​для позовних заяв немайнового характеру.

при пред'явленні зустрічного позову розмір держмита розраховується за загальними правилами.

при збільшенні позивачем розміру позовних вимог відсутня сума держмита доплачується відповідно до збільшеної ціни позову. при зменшенні позивачем розміру позовних вимог сума надміру сплаченого держмита йому може бути повернута за його заявою.

При подачі позовних заяв про поділ майна, що перебуває у спільній власності, а також при подачі позовних заяв про виділення частки із зазначеного майна, про визнання права на частку в майні, розмір держмита в загальний суд обчислюється в такому порядку:

 • якщо спір про визнання права власності позивача (позивачів) на це майно раніше не наважувався судом - виходячи з вартості цього майна (тобто ціни позову);
 • якщо раніше суд виніс рішення про визнання права власності позивача (позивачів) на вказане майно - 200 рублів.

Якщо спадкоємці подають позовні заяви про витребування належної їм частки майна - держмито сплачується у порядку, встановленому при подачі позовних заяв майнового характеру, що не підлягають оцінці, якщо спір про визнання права власності на це майно судом раніше був дозволений.

Якщо в суд подається позовну заяву про розірвання шлюбу і поділ спільно нажитого майна подружжя - держмито сплачується у розмірах, встановлених як для позовних заяв про розірвання шлюбу, так і для позовних заяв майнового характеру.

Суди, виходячи з майнового стану платника, має право зменшити розмір держмита, або відстрочити її оплату, надати розстрочку в установленому порядку.

Пільги при оплаті держмита в 2019 році

Повністю звільнені від оплати держмита:

 • Герої Радянського Союзу
 • Герої Російської Федерації
 • Повні кавалери ордена Слави
 • Учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни.

Підставою для надання пільг зазначеним особам є посвідчення встановленого зразка.

Від оплати держмита звільняються:

 • позивачі - за позовами, що випливають із трудових правовідносин, а також за позовами про стягнення посібників;
 • позивачі - за позовами про стягнення аліментів;
 • позивачі - за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;
 • позивачі - за позовами про відшкодування майнової та (або) моральної шкоди, заподіяної злочином;
 • боку - при подачі апеляційних, касаційних скарг за позовами про розірвання шлюбу;
 • боку - при подачі в суд заяв про відстрочку (розстрочку) виконання рішень, про зміну способу чи порядку виконання рішень, про поворот виконання рішення, відновлення пропущених строків, перегляд рішення, ухвали або постанови суду за нововиявленими обставинами, про перегляд заочного рішення судом, виніс це рішення; скарг на дії (бездіяльність) судового пристава-виконавця; приватних скарг на ухвали суду;
 • позивачі - за позовами про відшкодування майнової та (або) моральної шкоди, заподіяної в результаті кримінального переслідування;
 • реабілітовані особи та особи, визнані потерпілими від політичних репресій, - при зверненні з питань, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про реабілітацію жертв політичних репресій, за винятком спорів між цими особами і їх спадкоємцями;
 • вимушені переселенці та біженці - при подачі скарг на відмову в реєстрації, клопотання про визнання їх вимушеними переселенцями або біженцями;
 • заявники - при подачі в суд заяв про усиновлення дитини;
 • позивачі - при розгляді справ про захист прав і законних інтересів дитини;
 • позивачі - за позовами немайнового характеру, пов'язаних із захистом прав і законних інтересів інвалідів;
 • заявники - у справах про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар і (або) примусовий психіатричний огляд;
 • особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, - при подачі заяви про повторну видачу копій рішень, вироків, судових наказів, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції, копій інших документів зі справи, які видаються судом, а також при подачі заяви про видачу дублікатів виконавчих документів;
 • автори результату інтелектуальної діяльності - за позовами про надання їм права використання результату інтелектуальної діяльності, виняткове право на який належить іншій особі.

Від оплати держмита звільняються, якщо ціна позову менше 1 000 000 рублів:

 • громадські організації інвалідів, які виступають в якості позивачів і відповідачів;
 • позивачі - інваліди I і II групи;
 • ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани бойових дій, ветерани військової служби, які звертаються за захистом своїх прав, встановлених законодавством про ветеранів;
 • позивачі - за позовами, пов'язаними з порушенням прав споживачів;
 • позивачі - пенсіонери, які отримують пенсії - за позовами майнового характеру до Пенсійного фонду Російської Федерації, недержавним пенсійним фондам або до федеральним органам виконавчої влади, що здійснює пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу.

У разі, якщо ціна позову перевищує 1 000 000 рублів, зазначені платники сплачують держмито в сумі 0,5% від суми, що перевищує 1 000 000 рублів, але не більше 60 000 рублів.

Актуальні дані за розміром держмита в суд наведені за станом на 2016 рік.