Реклама
Реклама
Реклама

Дебет-Кредит № 36 :: Бухгалтерський та податковий облік стипендій

 1. Умови виплати та розміри стипендій
 2. Бухгалтерський і податковий облік видачі стипендій
 3. Облік доходу "денних" працюючих студентів
 4. В тему

Дебет-Кредит № 36 (2.9.2002)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Нормативне регулювання стипендій визначено Порядком призначення, виплати та розміру стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р №950 (далі - Порядок №950).

Згідно з цим Порядком, стипендії виплачуються особам:

1) учням в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, т. Е. Що навчаються не за контрактом;

2) за результатами сесії навчаються успішно. Пункт 8 цього Порядку роз'яснює, що вважається успішним: якщо студент за результатами сесії за п'ятибальною системою набирає 4 - 4,99 бала або за дванадцятибальною шкалою - 7 - 9,99 бала;

3) курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; студентам, курсантам, які мають статус чорнобильців або з малозабезпечених сімей; інвалідам I і II груп; сімейним, які мають дітей, у яких за результатами останньої сесії середній бал успішності нижчий чотирьох за п'ятибальною або семи за дванадцятибальною шкалою.

Умови виплати та розміри стипендій

Бухгалтерам бюджетних організацій при виплаті стипендій слід врахувати ряд умов:

1. Стипендія виплачується раз на місяць. Термін повинен бути зазначений у статуті навчального закладу.

2. Стипендія призначається за результатами сесії та відповідно до наказу керівника (директора, ректора). Залежно від результатів сесії стипендія може виплачуватися в мінімальному розмірі, підвищена або зовсім не виплачуватися.

3. Студентам I курсу в період до першої сесії стипендія призначається в мінімальному розмірі.

4. Стипендія за літній канікулярний період виплачується повністю до його початку.

5. У разі хвороби стипендіата в період навчання або з інших поважних причин стипендія виплачується в повному розмірі за останній місяць навчання. Наступні виплати та виплати за період хвороби виплачуються після надання в бухгалтерію необхідних документів. Крім того, за період хвороби виплачується матеріальна допомога в розмірі 0,5 відсотка від мінімальної стипендії (розмір мінімальних стипендій показаний в таблиці 1).

6. На час практики за учнями, студентами, курсантами зберігається право на отримання стипендії.

Відзначимо, що розмір стипендії визначається з урахуванням можливостей навчального закладу та категорії осіб студентів, але він не може бути менше мінімального розміру стипендії, визначеного п. 9 Порядку №950 (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

№ п / п Категорія осіб Мінімальний розмір стипендії (грн) 1. Учні професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) 34 Відмінники ПТНЗ 42,50 Учні ПТНЗ, яким призначені персональні (іменні) стипендії за особливі успіхи в навчанні 51 2. Студенти вищих навчальних закладів (ВНЗ) I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр» і мають успішні результати сесії 34 Відмінники вузів I - II рівня акредитації 42,50 Студенти вузів I - II рівня акредитації, яким призначено персональні (Іменні) стипендії за особливі успіхи в навчанні 51 3. Студенти вузів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-квалі- тифікаційний рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» і мають успішні результати сесії 42,50 Відмінники вузів III - IV рівня акредитації 53 дорослих (іменні) стипендії за особливі успіхи в навчанні 59,50 4. Курсанти, які перебувають на повному державному утриманні: Курсанти вузів I - II рівня акредитації, за результатами сесії навчаються успішно 17 Відмінники вузів I - II рівня акредитації 21 , 25 Курсанти вузів III - IV рівня а тацію, за результатами сесії навчаються успішно 21 Відмінники вузів III - IV рівня акредитації 26,25 5. Учні I і II курсів училищ фізичної культури 17 6. Слухачі підготовчих відділень консерваторій 20,40 7. Слухачі студій підготовки акторських кадрів 18,70 8. учні середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл VIII клас 13,60 IХ клас 15,3 Х клас 17 ХI - ХII клас 18,7

Крім загальноприйнятих ставок та умов, законодавством передбачені і особливі форми і розміри виплати стипендій. Так, Порядком №950 в окремих випадках і для окремих категорій передбачено розміри стипендій більше загальноприйнятих на 20 відсотків.

Бухгалтерський і податковий облік видачі стипендій

Відповідно до Плану рахунків та Порядку його застосування, затвердженим наказом Головного управління Держказначейства України від 10 грудня 1999 року №114, на субрахунку 662 "Розрахунки зі стипендіатами" обліковуються розрахунки із стипендій з учнями, студентами та аспірантами. На суми нарахованих стипендій проводиться запис у кредит субрахунку 662, а в дебет цього субрахунка записуються суми проведених утримань, виданих і не одержаних у строк стипендій.

У податковому обліку стипендія як один з видів виплат є об'єктом оподаткування.

На відміну від заробітної плати, стипендії не обкладається ні пенсійним, ні соціальними зборами. Це зазначено в п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р №697 "Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій ".

Однак, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (далі - Декрет №13-92), зазначені виплати підлягають обкладенню прибутковим податком за шкалою. Прибутковий податок з них утримується з урахуванням неоподатковуваного мінімуму, введеного в шкалу ставок оподаткування, і в відповідних випадках - з наданням пільг, визначених у ст. 6 Декрету №13-92.

Приклад. Особам, які навчаються на денному відділенні вузу, була нарахована стипендія в сумі 10000 грн. Крім того, відмінникам були нараховані надбавки до стипендії в сумі 2000 грн, персональні (іменні) стипендії за особливі успіхи в навчанні в сумі 1000 грн. У цьому вузі навчаються також студенти-чорнобильці, яким нарахована надбавка до стипендії в сумі 500 грн.

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за стипендіями наведена в таблиці 2 1.

Таблиця 2

№ п / п Зміст господарської операції Бух. облік Сума, грн Податковий облік Д-т К-т ВД ВВ 1. Нараховано стипендію студентам, аспірантам, докторантам вузів, які успішно виконують навчальний план 801,802, 811 662 10000 10000 2. Нараховано надбавка відмінникам 811 662 2000 2000 3. Нараховано персональні (іменні ) стипендії за особливі успіхи в навчанні 811 662 1000 1000 4. Нараховано надбавка студентам, які належать до категорії чорнобильців 641 662 500 500 5. Утримано прибутковий податок 662 641 900 (цифра умовна) 6. Утримано за проживання в гуртожитку 662 675 450 7. Утримано суми за виконавчими листами 662 668 10 8. Видана стипендія з каси 662 301 1214 0 1 Як правило, при виплаті стипендій використовується спрощена форма розрахунку. За цією формою, стипендію в бухгалтерії на групу студентів (учнів, курсантів) за попередньо затвердженим списком одержують призначені касири на підставі довіреності. А виплата стипендії здійснюється цими касирами вже безпосередньо студентам групи під розпис. У свою чергу, в бухгалтерії на кожного студента ведеться картка обліку стипендіата.

Облік доходу "денних" працюючих студентів

Студенти денного відділення, які влаштовуються на роботу на підприємство, можуть бути як раніше ніде не працювали і не мають трудової книжки, так і вже працювали і трудову книжку мають. В такому випадку виникає ряд питань щодо оподаткування. Чи є така робота роботою за сумісництвом? Чи повинно підприємство виписати трудову книжку працівнику, який вперше влаштовується на роботу? Чи виписують трудові книжки навчальні заклади? І, нарешті, де слід вести трудову книжку: в вузі або на підприємстві?

Стаття 48 Кодексу законів про працю України передбачає, що працівникам, влаштовуються на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийому на роботу. Тобто студентам, які не мали до вступу до навчального закладу трудової книжки і вирішили паралельно з навчанням працювати, підприємство зобов'язане її оформити. Значить, в даному випадку студент денного відділення є працівником цього підприємства і його трудова книжка зберігається тут же. Крім того, доходи такого студента-працівника обкладаються всіма видами податків і зборів. Таким чином, на підставі статті 8 Декрету №13-92 можна зробити висновок: якщо трудова книжка студента денної форми навчання зберігається на підприємстві, з яким він перебуває у трудових відносинах, і з його доходу проводяться відрахування до фонду соціального страхування, дане підприємство і буде вважатися основним місцем роботи такого студента. Отже, доходи, отримані студентом на підприємстві (з огляду на всі вищенаведені умови), обкладаються прибутковим податком за шкалою. Соціальними зборами та внесками такі доходи оподатковуються також в загальному порядку.

Стипендія непрацюючого студента обкладається прибутковим податком за шкалою, визначеною Декретом №13-92, і не є об'єктом нарахування та утримання соціальних зборів і внесків.

З цього питання можна не погодитися з твердженнями деяких фахівців, висловленими в бухгалтерських виданнях. Так, в газеті "Все про бухгалтерський облік" №13 / 2002 та в №74 / 2002 В. Лось, заступник директора Держдепартаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю, "влучно" зауважив, що основний вид діяльності студентів - це навчання. Інші види доходів студент навчального закладу з денною формою навчання може отримувати тільки за умови сумісництва, т. Е. Трудовий договір з ним може бути укладено тільки на умовах сумісництва (аме така ситуація розглянута в матеріалі "Якщо студент працює - як оподатковувати його доходи? "). Однак усупереч поширеній думці, висловленій В. Лосем, наведемо цитату з Постанови Пленуму Верховного суду України від 24 грудня 1999 року №13 "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" (далі - Постанова №13): "Робота за трудовим договором осіб, які суміщають її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах "(абзац 3 п. 14 Постанови №13).

Крім того, ніякими нормативними документами не підтверджено, що студент при вступі до навчального закладу, маючи трудову книжку, зобов'язаний подавати її туди. А якщо, наприклад, студент вже працював на підприємстві до вступу до навчального закладу на 100-відсотковому окладі? Після вступу до вузу такий студент денної форми навчання продовжує працювати на цьому ж підприємстві, але вже на 30-відсотковому окладі. Зрозуміло, що основне місце його роботи - тут. А законодавством не передбачено, що основне місце роботи - там, де особа проводить більше часу, т. Е. В навчальному закладі. Постанова №13 з цього приводу дає таке роз'яснення: згідно зі ст. 102-1 КЗпП працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу без обмеження її певним розміром.

Сумісники мають право на оплату фактично виконаної роботи і тоді, коли були порушені встановлені для певної категорії працівників обмеження для роботи за сумісництвом. Певні Кабінетом Міністрів України, відповідно до ст. 102-1 КЗпП умови роботи за сумісництвом, в тому числі і щодо її тривалості, яка протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу, поширюються тільки на працівників державних підприємств, установ і організацій.

В тему

Якщо студент працює - як оподатковувати його доходи?

В даний час багато студентів у вільний від навчання час працюють на підприємствах, і у бухгалтерів цих підприємств виникає питання: як правильно утримувати податок з їх доходів? Розглянемо випадок, коли стипендія студента - це його дохід, отриманий за місцем основної роботи, а на підприємстві він працює за сумісництвом.

Оподаткування доходів громадян регулюється Декретом КМУ від 26.12.92 р №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (зі змінами та доповненнями, далі - Декрет), окремими розділами якого визначено порядок оподаткування доходів громадян за місцем основної роботи, за місцем неосновної роботи і інших доходів.

Відповідно до статті 8 Декрету, доходами, отриманими за місцем основної роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від підприємств, установ і організацій всіх форм власності, з якими громадянин має трудові відносини, за умови обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки і здійснення відрахувань до фонду соціального страхування.

Відзначимо, що трудові книжки на працівників (студентів) ведуться згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р №58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08 .93 р під №110 (далі - Інструкція).

Відповідно до п. 2.16 Інструкції, для студентів, які вже мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.

Відповідно до пп. "В" п. 2.18 Інструкції, до трудових книжок за місцем роботи вноситься окремим рядком, з посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів, запис про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці, при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час навчання в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених у п. 2.16 Інструкції.

З огляду на вищевказане, якщо студент денного відділення вищого навчального закладу влаштовується на роботу на підприємство у вільний від навчання час, це підприємство не оформляє на нього трудову книжку. У такому випадку доходи, отримані на підприємстві, вважаються доходами, отриманими не за основним місцем роботи.

Відповідно до статті 12 Декрету, податок з доходів, отриманих не за основним місцем роботи, обчислюється за ставкою 20% і утримується у джерела виплати. При визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не включається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, встановлені статтею 6 Декрету.

Підприємства, установи, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємництва, які виплачують доходи не за основним місцем роботи (навчання), надсилають до податкового органу за місцем проживання громадян відомості про суми виплаченого доходу та утриманого податку за формою №2 протягом 20-ти календарних днів після закінчення місяця, в якому проводилась виплата.

Людмила АТАМАНЕНКО, начальник управління з роз'яснення податкового
законодавства ДПА у Львівській області

Валентина ВОРОНА, бухгалтер-експерт

Оплата навчання за кордоном та прибутковий податок    Суть справи :: Бухгалтерський облік  Наше підприємство навчає за кордоном майбутнього фахівця Оплата навчання за кордоном та прибутковий податок
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Наше підприємство навчає за кордоном майбутнього фахівця. Сплачено за навчання в січні 2002 року шляхом перерахування іноземної валюти безпосередньо навчальному закладу, відповідно до кошторису в контракті. Студент не перебуває в трудових відносинах з під ...

Питання обліку запасів  № 20 (18 Питання обліку запасів
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 року сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність і повноту визначення доходів,
витрат і фінансовог ...

Продаж автомобіля фізособі  № 20 (18 Продаж автомобіля фізособі
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль -
основний засіб - фізособі. Але в зв'язку з нею у бухгалтерів виникає
безліч питань, особливо в світлі постійно мінливого законодавства.
Відповіді на багато з таких в ...

Чи є така робота роботою за сумісництвом?
Чи повинно підприємство виписати трудову книжку працівнику, який вперше влаштовується на роботу?
Чи виписують трудові книжки навчальні заклади?
І, нарешті, де слід вести трудову книжку: в вузі або на підприємстві?
?аме така ситуація розглянута в матеріалі "Якщо студент працює - як оподатковувати його доходи?
А якщо, наприклад, студент вже працював на підприємстві до вступу до навчального закладу на 100-відсотковому окладі?
В даний час багато студентів у вільний від навчання час працюють на підприємствах, і у бухгалтерів цих підприємств виникає питання: як правильно утримувати податок з їх доходів?