Реклама
Реклама
Реклама

банкрутство | компанія Кансл

ТОВ «Юридична компанія« Кансл »надає послуги з повного супроводу процедури банкроства підприємства в РБ, що включає виконання наступних дій:

  • підготовка заяви боржника з клопотанням про призначення певної кандидатури керуючого, що дозволяє швидко і якісно завершити провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство);
  • розробка власного плану фінансового оздоровлення або санації, спрямованого на забезпечення виявлення, збереження, реалізацію активів, визнання угод недійсними;
  • повний юридичний супровід боржника на будь-якій стадії справи про банкрутство організації, що забезпечує контроль за законністю діяльності антикризового керуючого, підготовку клопотань на адресу керуючого, зборів кредиторів, господарського суду;
  • стягнення дебіторської заборгованості;
  • підготовка позовних заяв про притягнення винних осіб боржника до субсидіарної відповідальності;
  • підготовка заяв кредитора;
  • організація проведення торгів;
  • реалізація майна боржника;
  • підготовка проекту мирової угоди;
  • інші дейсствія по супроводу процедури банкрутства.

Своєчасне прийняття рішення про банкрутство підприємства, правильна підготовка плану санації або ліквідації, своєчасне виконання підготовленого плану допоможуть забезпечити максимальний захист прав усіх осіб, які беруть участь у справі про банкрутство.

Юридичні особи та індивідуальні підприємці, здійснюючи підприємницьку діяльність, несуть певні ризики, які можуть бути пов'язані з несвоєчасною поставкою товару, несвоєчасними розрахунками з країни контрагентів, підвищенням орендної плати та багатьма іншими зовнішніми і внутрішніми факторами Юридичні особи та індивідуальні підприємці, здійснюючи підприємницьку діяльність, несуть певні ризики, які можуть бути пов'язані з несвоєчасною поставкою товару, несвоєчасними розрахунками з країни контрагентів, підвищенням орендної плати та багатьма іншими зовнішніми і внутрішніми факторами.

При цьому, відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь організація самостійно вправі подати заяву про свою економічну неспроможність (банкрутство). Правом подачі заяви про банкрутство підприємства мають так само кредитори при наявності підстав, встановлених законом.

У республіці Білорусь інститут банкрутства почав діяти з прийняття в 1991 році Закону N 826-XII «Про економічну неспроможність і банкрутство». Даний закон встановив основні принципи економічної неспроможності і банкрутства, визначив права боржника, кредитора, довірчого особи.

В даний час в Республіці Білорусь діє Закон від 18 липня 2000 року N 423-З «Про економічну неспроможність банкрутство», який більш детально визначає принципи економічної неспроможності (банкрутства), передбачає можливість юридичної особи та індивідуального підприємця у разі неможливості виконати взяті зобов'язання подати заяву про банкрутство та в подальшому або припинити діяльність або пройти фінансове оздоровлення (санацію) і в подальшому продовжувати фінансово-господарську деят льность. Разом з тим кредитор так само наділений правом подачі заяви про банкрутство боржника при одночасній наявності наступних умов:

1) наявність у кредитора достовірних, документально підтверджених відомостей про неплатоспроможність боржника, що має або набуває стійкий характер;

2) застосування до боржника примусового виконання, не зробленого протягом трьох місяців, або виявлення в процесі примусового виконання факту відсутності у боржника майна, достатнього для задоволення пред'явлених до нього вимог;

3) наявність заборгованості перед кредитором, які подали заяву кредитора, в розмірі 100 базових величин і більше, а в разі, якщо боржник є містоутворююче або прирівняної до неї організацією, державною організацією, юридичною особою, акції (частки в статутному фонді) якого перебувають в управлінні державних органів або в господарському віданні, оперативному управлінні державних юридичних осіб, а також юридичною особою або індивідуальним підприємцем, які мають державні та (або) міжнародні замовлення, - в раз ере 2500 базових величин і більше.

Інститут банкрутства в Республіці Білорусь спрямований на захист інтересів не тільки боржника, а й кредиторів і працівників боржника.

Інститут банкрутства дозволяє для боржника припинити діяльність із запобіганням додаткових фінансових витрат і списанням наявної кредиторської заборгованості на збитки, або провести фінансове оздоровлення, при якому припиняється нарахування пені як за господарськими договорами так і по податках і зборах до бюджету і інші бюджетні та позабюджетні фонди.

У разі ухилення боржника від виконання прийнятих на себе зобов'язань або неможливості виконання зобов'язань по яких-небудь причин, кредитор має право подати до господарського суду за місцем знаходження боржника заяву про економічну неспроможність (банкрутство) заяву кредитора. У заяві кредитор має право клопотати про призначення кандидатури антикризового керуючого. У зв'язку з тим що антикризовий керівник наділений певними правами, наприклад правом подачі позовних заяв та інших процесуальних документів без сплати державного мита, антикризовий керівник непідзвітним органам боржника, кредитор має найбільшу можливістю на виконанні зобов'язань.

Законом Республіки Білорусь «Про економічну неспроможність (банкрутство)» від 18 липня 2000 року N 423-З встановлені наступні процедури банкрутства:

- захисний період;

- конкурсне виробництва;

- мирова угода.

З моменту прийняття заяви про банкрутство організації встановлюється захисний період. Метою захисного періоду є перевірка наявності підстав для порушення конкурсного виробництва і забезпечення збереження майна боржника господарським судом. Тривалість захисної періоду не може перевищувати трьох місяців. При захисному періоді повноваження виконавчого органу боржника не припиняються, але виконавчий орган зобов'язаний погоджувати угоди, які можуть спричинити зменшення вартості активів з тимчасовим керуючим. Виконавчий орган боржника може бути усунений від обов'язків господарським судом у разі якщо він своєю діяльністю перешкоджає виконанню законних вимог тимчасового керуючого. Захисний період не застосовується щодо ліквідованих боржників і відсутніх боржників.

Після закінчення терміну захисного періоду господарський суд виходячи з наданого тимчасових керуючим укладення виносить одну з таких визначень:

- ухвалу про порушення конкурсного виробництва, у разі наявності підстав встановлених законом;

- визначення про припинення провадження у справі, в разі відкликання заяви кредитора або відсутності підстав для порушення провадження у справі.

У разі відкриття ліквідаційної процедури виконавчий орган і тимчасовий керуючий усуваються від виконання обов'язків. Ухвалою господарського суду призначається антикризовий керівник. Виходячи з практики конкурсним керуючим призначається особа, раніше виконувала обов'язки тимчасового керуючого. У конкурсному виробництві виходячи з ув'язнення антикризового керуючого і думки зборів кредиторів господарський суд виносить одне з таких рішень:

- рішення про банкрутство з санацією боржника;

- рішення про банкрутство з ліквідацією боржника;

- визначення про припинення провадження у справі про банкрутство.

Проведення санації боржника дозволяє останньому далі здійснювати свою діяльність. Боржник звільняється від сплати державного мита за подачу позовних заяв, заяв про видачу судового наказу та інших процесуальних документів в господарські та загальні суди Республіки Білорусь. Боржник звільняється від сплати неустойки comprar viagra , Пені за господарськими договорами, по податках і зборах.

При проведенні ліквідації боржника антикризовим керуючим на підставі плану ліквідації розпродається майно боржника, стягується дебіторська заборгованість, визнаються недійсними угоди боржника, що погіршують його майновий стан. За результатами ліквідаційного виробництва господарський суд виносить ухвалу, яка є підставою для виключення боржника з ЄДР юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

На будь-якій стадії справи про банкрутство підприємства можливе укладення мирової угоди. Мирова угода може передбачати розстрочку виконання боржником зобов'язань перед кредиторами, передачу будь-яких прав від боржника до кредиторів з подальшим припиненням справи про банкрутство.

Див. також:

банкрутство фірми

банкрутство компанії

Банкрутство юридичної особи

ліквідація