Реклама
Реклама
Реклама

Аліменти на дитину в РК

 1. Угода про сплату аліментів
 2. Аліменти батьків для утримання дітей
 3. Аліменти повнолітніх дітей для утримання непрацездатних батьків
 4. Аліментні зобов'язання подружжя та колишнього подружжя
 5. Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї
 6. Подача заяви в суд на аліменти

У вихованні та розвитку своїх дітей повинні брати участь обоє батьків - цьому вчать, напевно, кожного з дитинства. В силу різних життєвих ситуацій нерідко трапляється так, що у батьків відбувається розлад у сімейних відносинах, і продовжувати жити разом не представляється можливим. У таких випадках один з батьків бере на себе відповідальність за виховання дитини, як правило, - це мати, але законодавством Республіки Казахстан передбачено норми, яке можуть зобов'язати другого з батьків надавати матеріальну допомогу на утримання дітей у вигляді аліментів.

У цій статті буде докладно розказано: як подати на аліменти в Казахстані? Яким чином можна стягнути аліменти на дитину? Який розмір аліментів? Хто має право на виплату аліментів в РК? У цій статті буде докладно розказано: як подати на аліменти в Казахстані

Призначення, отримання, стягнення аліментів регулюється Кодексом РК «Про шлюб (шлюб) і сім'ї». У ньому сказано, що аліменти - грошове або матеріальне утримання, яке одна особа зобов'язана надати іншій особі, яка має право на його отримання. Також цим Кодексом регулюються аліментні зобов'язання:

 • батьків і неповнолітніх дітей, непрацездатних повнолітніх дітей, дітей, які залишилися без піклування батьків;
 • подружжя та колишнього подружжя;
 • братів і сестер, дідусів і бабусь, онуків, вихованців, пасинків і падчерок.

Досягти отримання аліментів можна двома способами: добровільно шляхом укладення угоди між сторонами та в судовому порядку.

Угода про сплату аліментів

Добровільна сплата аліментів може бути офіційно закріплена угодою про їх сплату між особою, яка сплачує аліменти, і одержувачем. У ньому повинні бути детально викладені умови, порядок і розміри аліментних виплат.

Угода про сплату аліментів укладається у письмовій формі і посвідчується нотаріально. Для складання такої угоди необхідно звернутися до нотаріуса.

Одностороння відмова або зміна умов угоди в односторонньому порядку забороняється статтею 159 Кодексу «Про шлюб (шлюб) і сім'ї».

Розмір аліментних виплат, способи і порядок сплати, встановлюються сторонами за взаємною згодою і відображаються в угоді і можуть виплачуватися:

 • в частках до заробітку;
 • в твердій грошовій сумі, що сплачується періодично;
 • в твердій грошовій сумі, що сплачується одноразово;
 • шляхом надання майна;
 • іншими способами, щодо яких досягнуто згоди.

Аліменти батьків для утримання дітей

Якщо обопільного угоди про сплату аліментів неповнолітнім дітям досягти неможливо, то рішення з цих питань визначається в судовому порядку шляхом подання позову до суду.

Суд, по завершенню розгляду справи, може накласти щомісячне стягнення в частковому відношенні в розмірі:

 • на одну дитину - 25% (однієї чверті) від заробітку і (або) іншого доходу батьків;
 • на двох дітей - 33% (однієї третини) від заробітку і (або) іншого доходу батьків;
 • на трьох і більше дітей - 50% (половини) від заробітку і (або) іншого доходу батьків.

Розмір стягнення може бути зменшений або збільшений судом з урахуванням матеріального або сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин.

У тих випадках, коли стягнення в частковому відношенні від доходу батьків важко, неможливо або порушує інтереси однієї зі сторін, суд вправі визначити розмір щомісячних аліментних виплат у твердій (фіксованій) грошовій сумі або шляхом комбінування обох способів виплат. До подібних випадків відносяться ситуації, коли один з батьків має непостійний, мінливий дохід або, якщо дохід виходить частково або повністю в натурі.

У разі якщо у обох батьків залишаються діти, то багатший батько здійснює аліментні виплати менш забезпеченому і тільки в твердій фіксованій сумі.

На дітей, які залишилися без піклування батьків, аліменти стягуються і виплачуються опікуна чи піклувальника дітей або їх патронатних вихователів.

Працездатні батьки зобов'язані утримувати своїх непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують допомоги згідно 143 статті Кодексу. Якщо угода по сплаті аліментів не укладено, то аліменти визначаються судом в кратному відношенні до місячного розрахункового показника (МРП), що діє на момент виплати аліментів, виходячи з матеріального і сімейного стану та інших заслуговують уваги інтересів сторін.

При виникненні виняткових обставин (важкої хвороби дитини, каліцтва дитини та ін.) Кожен з батьків може бути притягнутий судом в несенні витрат пов'язаних з даними обставинами. Крім того суд може зобов'язати батьків до участі як у фактично понесені витрати, так і в майбутніх витратах, необхідних на утримання дітей.

Аліменти повнолітніх дітей для утримання непрацездатних батьків

Після досягнення повноліття діти зобов'язані всіляко піклуватися і утримувати своїх непрацездатних батьків не тільки виходячи з здорових моральних принципів, а й відповідно до законодавства Казахстану. Дані норми чітко прописані в статтях 145, 146 Кодексу РК «Про шлюб (шлюб) і сім'ї».

У подібних випадках діти і їх непрацездатні батьки можуть також скласти угоду про сплату аліментів на добровільній основі, де будуть відображені умови, порядок і розміри аліментних виплат. В іншому випадку стягнення аліментів проводиться в судовому порядку.

Розмір аліментів, що стягуються з кожного з дітей, визначається судом виходячи з матеріального і сімейного становища батьків та дітей та інших заслуговують уваги інтересів сторін у кратному відношенні до місячного розрахункового показника (МРП) на момент виплати аліментів.

При визначенні розміру виплат суд вправі врахувати всіх працездатних дітей незалежно від того, кому з дітей пред'явлено вимогу.

Однак, якщо батьки раніше ухилялися від виконання обов'язків батьків щодо цих дітей, то суд може звільнити таких дітей від аліментів. Ті ж самі заходи застосовуються до батьків, позбавлених батьківських прав.

Повнолітні діти також несуть відповідальність за витрати, пов'язані з виникненням виняткових ситуацій (важкої хвороби, каліцтва, приміщення в медико-соціальна установа та ін.) В судовому порядку.

) В судовому порядку

Аліментні зобов'язання подружжя та колишнього подружжя

Крім аліментних відносин між батьками і дітьми існують також аліментні зобов'язання подружжя та колишнього подружжя. Так, згідно з Главі 20 Кодексу подружжя зобов'язане матеріально підтримувати і піклуватися один про одного.

У разі відмови від такої підтримки та відсутності угоди між подружжям (колишнім подружжям) про сплату аліментів право вимагати надання аліментів у судовому порядку від другого з подружжя (колишнього чоловіка), що володіє необхідними для цього засобами, мають:

 • дружина (колишня дружина) в період вагітності і протягом трьох років з дня народження загального дитини;
 • непрацездатний потребує чоловік (колишній чоловік, який став непрацездатним до розірвання шлюбу );
 • потребує чоловік (колишній чоловік), який здійснює догляд за спільною дитиною-інвалідом до досягнення нею віку вісімнадцяти років, а також у разі визначення загального дитині-інваліду після досягнення вісімнадцяти років I - II групи інвалідності.

У разі розбіжностей розміри виплат встановлюються судом.

Суд може звільнити або обмежити чоловіка (колишнього чоловіка) від аліментів у випадках:

 • якщо шлюб тривав менше 5 років;
 • коли непрацездатність одного з подружжя (колишнього подружжя) настала внаслідок вживання алкогольних, наркотичних, психотропних речовин або в результаті вчинення кримінального правопорушення;
 • негідної поведінки в сім'ї чоловіка (колишнього чоловіка), що вимагає виплати аліментів.

У разі вступу колишнього чоловіка в новий шлюб, аліментні зобов'язання припиняються.

Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї

Дані види аліментних зобов'язань хоч і виникають дуже рідко, але все ж описані в 21 Главі Кодексу.

Вимагати в судовому порядку аліменти можуть:

 1. неповнолітні брати та сестри від працездатних рідних братів і сестер (в разі неможливості забезпечення батьками);
 2. неповнолітні онуки від своїх працездатних дідусів і бабусь (якщо їхні батьки не в змозі надавати допомогу);
 3. непрацездатні дідусь і бабуся від своїх працездатних повнолітніх онуків (у разі неможливості одержання утримання від своїх повнолітніх працездатних дітей або від чоловіка (колишнього чоловіка);
 4. непрацездатні особи, фактично виховали і містили неповнолітніх дітей, від своїх вихованців (якщо ці особи не можуть отримати зміст від своїх чоловіків, дітей, онуків).
 5. непрацездатні вітчим і мачуха, які виховували і містили своїх пасинків або падчерок, від працездатних повнолітніх пасинків або падчерок (при неможливості отримання допомоги від своїх повнолітніх працездатних дітей або онуків або від подружжя (колишнього подружжя).

Аліментні зобов'язання, зазначені в пунктах 4 і 5 можуть бути скасовані судом, якщо виховання і утримання тривало менше 5 років.

Розміри аліментів встановлюються угодою про сплату аліментів або судом.

Подача заяви в суд на аліменти

Коли не виходить стягнути аліменти через взаємну угоду, то можна подати заяву в суд. Заява подається до суду за місцем прописки відповідача, тобто особи, якого необхідно зобов'язати до виплати аліментів.

Звернутися до суду можна не залежності від виникнення терміну зобов'язань по аліментах. При цьому аліменти присуджуються з моменту звернення до суду, а й за минулий період аліменти також можуть бути витребувані не більше ніж за 3 попередні роки.

До позовної заяви на стягнення аліментів необхідно додати такі документи:

 • копія документа, що посвідчує особу позивача;
 • квитанція про оплату державного мита;
 • документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги, копії цих документів для відповідачів і третіх осіб, якщо вони у них відсутні: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу , Свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про встановлення батьківства та інше, в залежності від конкретної ситуації.

Зразок заяви на аліменти можна скачати по цьому посиланню .

Суд може зажадати також і інші документи в залежності від конкретного випадку. Найкраще буде звернутися в суд і дізнатися точний перелік документів.

По закінченню судового процесу буде винесено судовий наказ, в якому будуть вказані дата і місце народження боржника, його місце роботи, ПІБ і дата народження кожної дитини, розміри і терміни стягнення аліментних виплат. Після підписання судового наказу суддею він направляється для негайного виконання в департамент з виконання судових актів. Після цього судовий виконавець надсилає наказ про сплату аліментів на адресу місця роботи боржника.

Утриманням і перерахуванням виплат буде займатися підрозділ бухгалтерії організації, в якій працює боржник. Переклад аліментів повинен здійснюватися не пізніше 3 робочих днів з дня отримання заробітної плати, контроль чого виробляє судовий виконавець щоквартально.

На завершення статті хотілося б побажати, щоб аліментні відносини між рідними членами сім'ї не виникали ніколи, тим більше в судовому порядку.

У цій статті буде докладно розказано: як подати на аліменти в Казахстані?
Яким чином можна стягнути аліменти на дитину?
Який розмір аліментів?
Хто має право на виплату аліментів в РК?