Реклама
Реклама
Реклама

Акт виїзної податкової перевірки

  1. Складання та зразок
  2. Зміст і форма

Акт виїзної податкової перевірки складається в основному з звірки даних про правильність суми відрахувань і про своєчасність внесення платежів. Перевірка здійснюється щодо всіх податків, які зобов'язаний вносити платник податків за місцем його проживання, і грунтується на даних, зазначених в документації, а також на основі наявних об'єктів оподаткування.

Для звірки даних уповноважені особи мають право проводити повне обстеження всіх наявних у платника податків об'єктів, магазинів, будинків, складів, земельних ділянок, і здійснювати інвентаризацію його активів, піддаються оподаткуванню.

Зміст статті

Складання та зразок

Акт виїзної податкової перевірки складається в основному з звірки даних про правильність суми відрахувань і про своєчасність внесення платежів

Заповнений зразок акта виїзної податкової перевірки

Виїзна перевірка податковою службою, згідно із законодавством, обов'язково повинна бути задокументована, для цього представниками податкової служби складається акт податкової перевірки, який повинен відповідати нормам. Такий акт необхідно скласти не пізніше ніж через два місяці після проведення перевірки та оформлення довідки, в яку заносяться відомості щодо проведеної перевірки.

Підсумки перевірки консолідованої групи платників податків повинні бути занесені в акт представниками податкової служби не пізніше ніж через три місяці після написання довідки про проведення виїзної перевірки.

Зміст і форма

Акт обов'язково складається за формою, яка встановлена ​​за наказом податкової служби і використовується у випадках, що стосуються законних податкових зборів. Цим же наказом були схвалені вимоги до написання акта виїзної податкової перевірки, він повинен включати три основні частини: вступну, описову і підсумкову.

Після складання акт завіряється підписами осіб, що здійснили перевірку, та платником податків, якого перевіряли. Якщо особа, що піддається перевірці або його уповноважений представник не згоден запевнити документ своїм підписом, в акті робиться відповідна позначка.

Для підтвердження порушень, які були виявлені під час проведення перевірки, до акта прикладаються необхідні документи. В акт, в розділ про порядок проведення перевірки та продовження її термінів, вносяться дані про терміни проведення основної або повторної перевірки.

Після підписання акту податкової перевірки він повинен бути наданий об'єкту перевірки або його представнику в покладений термін, який не повинен перевищувати п'яти днів. Факт передачі акта повинен бути підкріплений розпискою або іншим видом документа, що містить дату його отримання.

Якщо ж об'єкт перевірки виступає проти отримання акта, і всіма можливими способами ухиляється від передачі документа, тоді в акт вноситься позначка про це, а сам документ надсилається поштою за допомогою рекомендованого листа на адресу платника податків або його організації.

Працівники податкової служби відповідають за належне виконання покладених на них зобов'язань. За невиконання посадових повноважень працівники притягуються до матеріальної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством РФ.

Бланк акта виїзної податкової перевірки скачати   (Розмір: 87,0 KiB | Завантажень: 1 138) Бланк акта виїзної податкової перевірки скачати (Розмір: 87,0 KiB | Завантажень: 1 138)

Вимоги до складання акту скачати   (Розмір: 93,0 KiB | Завантажень: 301) Вимоги до складання акту скачати (Розмір: 93,0 KiB | Завантажень: 301)