Реклама
Реклама
Реклама

Які документи потрібні при виїзді з Казахстану на ПМЖ

З кожним роком потік казахстанців, які бажають залишити країну заради життя в іншій державі, стає тільки більше

З кожним роком потік казахстанців, які бажають залишити країну заради життя в іншій державі, стає тільки більше. Постановою уряду Казахстану від 29 вересня 2017 року внесено зміни до Правил оформлення документів на виїзд за межі Республіки Казахстан на постійне місце проживання, повідомляє Zakon.kz .

Зміни торкнулися наступних норм.

Для виїзду на постійне місце проживання за межі республіки в органи внутрішніх справ за місцем постійного проживання необхідно особисто або законним представникам надати наступні документи:

- заява-анкета;

- посвідчення особи і паспорт громадянина Республіки Казахстан, свідоцтва про народження дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку;

- угода про сплату аліментів, укладену в порядку, передбаченому главою 22 Кодексу Республіки Казахстан «Про шлюб (шлюб) і сім'ї», якщо на території РК постійно проживають члени сім'ї виїжджає, яким він за законом зобов'язаний надавати утримання. У разі недосягнення згоди виїжджають представляється рішення суду про визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі або одноразову виплату аліментів або надання певного майна в рахунок аліментів, або сплату аліментів іншим способом, або встановлення факту відсутності у виїжджає передбачених законом перешкод для виїзду.

У разі недосягнення згоди виїжджають представляється рішення суду про визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі або одноразову виплату аліментів або надання певного майна в рахунок аліментів, або сплату аліментів іншим способом, або встановлення факту відсутності у виїжджає передбачених законом перешкод для виїзду

До членів сім'ї - одержувачам аліментів Кодексом віднесені: неповнолітні діти; батьки; непрацездатний потребує чоловік (дружина); дружина, в тому числі колишня, в період вагітності і протягом трьох років з дня народження загального дитини; потребує чоловік (дружина), в тому числі колишній, який здійснює догляд за спільною дитиною-інвалідом до досягнення нею віку вісімнадцяти років, а також у разі визначення загального дитині-інваліду після досягнення вісімнадцяти років І - II групи інвалідності; непрацездатний потребує колишній чоловік (дружина), який став непрацездатним до розірвання шлюбу (шлюбу); неповнолітні брати та сестри, які потребують допомоги; неповнолітні потребують допомоги онуки; непрацездатні потребують допомоги дідусь і бабуся; непрацездатні потребують особи, фактично виховали і містили неповнолітніх дітей; непрацездатні, які потребують допомоги вітчим і мачуха, які виховували і містили своїх пасинків або падчерок;

- довідка про зняття з військового обліку;

- висновок органів опіки і піклування про облік думки дитини, яка досягла десятирічного віку, при прийнятті рішення про його виїзд з батьками або іншими законними представниками;

- при виїзді на постійне місце проживання громадян Республіки Казахстан, які не досягли 18 років, спільно з одним з батьків (опікуном, піклувальником) - нотаріально завірена згода другого з батьків, який проживає на території республіки. При відсутності згоди виїзд неповнолітнього може бути вирішено в судовому порядку;

- копія документа, що підтверджує сплату державного мита або консульського збору.

- копія документа, що підтверджує сплату державного мита або консульського збору

У разі відсутності відомостей про реєстрацію на території РК осіб, зазначених у підпунктах 3) і 6) цього пункту, громадянин, клопоче про виїзд, звертається із заявою до органів внутрішніх справ для встановлення факту їх реєстрації на території країни.

Витребування від громадян інших документів не допускається.

Рішення про оформлення документів на виїзд за межі Республіки Казахстан на постійне місце проживання приймається не пізніше 30 календарних днів з дня подання всіх документів, перелічених вище.

У разі наявності підстав для відмови в наданні дозволу громадянину Республіки Казахстан на виїзд з країни на постійне місце проживання, відповідні документи не оформляються.

У всіх випадках обмеження права на виїзд з Республіки Казахстан на постійне місце проживання органи внутрішніх справ видають повідомлення, в якому зазначаються підстава та термін обмеження і порядок оскарження даного рішення.

У всіх випадках обмеження права на виїзд з Республіки Казахстан на постійне місце проживання органи внутрішніх справ видають повідомлення, в якому зазначаються підстава та термін обмеження і порядок оскарження даного рішення

Громадянам РК, які виїжджають за межі країни на постійне місце проживання, незалежно від їх віку, оформляється паспорт громадянина Республіки Казахстан. Їх посвідчення особи здаються в орган внутрішніх справ, який оформив документи на виїзд за межі Республіки Казахстан на постійне місце проживання.

Громадяни Казахстану, які виїхали за межі республіки по тимчасовим справах і виявили бажання залишитися там на постійне місце проживання, звертаються в зарубіжних установ Республіки Казахстан. До заяви додаються документи, зазначені вище.

У разі відсутності, втрати або закінчення терміну дії посвідчення особи громадянина РК, заявником подається пояснення.

Закордонних установ Республіки Казахстан заяву з додатком документів, копій паспорта та свідоцтв про народження дітей направляється в орган внутрішніх справ за останнім місцем реєстрації заявника в РК для оформлення документів на виїзд на постійне місце проживання.

Орган внутрішніх справ розглядає документи, що поступили і приймає рішення про оформлення дозволу на виїзд на постійне місце проживання незалежно від наявності у заявника постійної реєстрації на території РК на момент подачі заяви.