Реклама
Реклама
Реклама

Акціонерам та інвесторам

  1. Річні загальні збори акціонерів
  2. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових зборів акціонерів

В даному розділі публікується інформація про суттєві факти, які можуть вплинути на зміну вартості акцій компанії, регулярно оновлюються списки афілійованих осіб АТ «Газпром газорозподіл Ставрополь»

В даному розділі публікується інформація про суттєві факти, які можуть вплинути на зміну вартості акцій компанії, регулярно оновлюються списки афілійованих осіб АТ «Газпром газорозподіл Ставрополь». Також тут можна ознайомитися з проміжної та річної звітністю, що публікується Товариством. Про передбачуваний час публікації звітності, а також важливих для акціонерів та інвесторів події АТ «Газпром газорозподіл Ставрополь» повідомляє фінансовий календар. Крім того, розділ містить матеріали, що надаються акціонерам перед загальними річними зборами, докладні звіти про проведені збори. Наведено вся необхідна інформація про нормативні документи компанії.

Річні загальні збори акціонерів

Вищим органом управління Акціонерного товариства «Газпром» є Загальні збори акціонерів, яке проводиться щорічно. Проведені крім річного Загальні збори акціонерів є позачерговими. Правом голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники звичайних або привілейованих акцій. Будь-який акціонер особисто або через свого представника має право на участь у Загальних зборах акціонерів. Збори є правомочними, якщо в ньому взяли участь акціонери, що володіють в сукупності більш ніж половиною голосів. До компетенції Загальних зборів акціонерів, зокрема, входить внесення змін до Статуту Товариства, затвердження річних звітів та аудитора Товариства, розподіл прибутку, обрання членів Ради директорів і Ревізійної комісії, прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Товариства, а також про збільшення або зменшення його статутного капіталу.

Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових зборів акціонерів

Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори) здійснюються відповідно до законодавства РФ, статутом АТ «Газпром газорозподіл Ставрополь» і Положенням про загальні збори акціонерів «Газпром газорозподіл Ставрополь». АТ «Газпром газорозподіл Ставрополь» сповіщає своїх акціонерів не менш ніж за 30 днів до проведення річних загальних зборів в письмовій формі. Повідомлення надсилається кожному, хто вказаний в списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах. Компанія також розміщує інформацію про збори в розділах «акціонерам і інвесторам», «новини компанії», «анонс подій» на корпоративному сайті.

Звіт про результати голосування на річних загальних зборах АТ "Газпром газорозподіл Ставрополь" в 2018 р оду.

Звіт про результати роботи АТ "Газпром газорозподіл Ставрополь" за пріоритетними напрямами в 2017 р оду.

Про тчет про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Газпром газорозподіл Ставрополь", проведення 24 листопада 2017 р

Відомості про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Газпром газорозподіл Ставрополь" 24 листопада 2017 р .