Реклама
Реклама
Реклама

Як прийняти спадщину?

Якщо ви стали спадкоємцем, то одного цього факту недостатньо для прийняття спадщини. Для придбання спадщини вам необхідно його прийняти. Це можна зробити двома способами: Якщо ви стали спадкоємцем, то одного цього факту недостатньо для прийняття спадщини

1) подати до нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяву спадкоємця про видачу свідоцтва про право на спадщину або заяву про прийняття спадщини;

2) фактично вступити у володіння або управління спадковим майном.

Датою відкриття спадщини є день смерті спадкодавця, а при оголошенні його померлим - день набрання законної сили рішенням суду про оголошення її померлою або визнаний судом день його передбачуваної загибелі.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Воно визначається згідно з реєстрацією спадкодавця за місцем проживання (при її відсутності - за місцем перебування) на день відкриття спадщини. Якщо таке місце невідомо, то місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а в разі, коли нерухоме майно відсутнє - місце знаходження основної частини рухомого майна.

Строк для прийняття спадщини становить шість місяців з моменту його відкриття. Після закінчення даного терміну спадок може бути прийнято, якщо всі інші спадкоємці висловили письмову згоду на це у нотаріуса (без звернення до суду) або якщо суд визнає причини пропуску шестимісячного строку поважними.

Зокрема, якщо суд встановить, що термін для прийняття спадщини був пропущений тому, що спадкоємець не знав і не повинен був знати про відкриття спадщини, і за умови, що спадкоємець, який пропустив строк, звернувся до суду протягом шести місяців після того, як причини пропуску цього терміну відпали.

Визнавши спадкоємця, що прийняв спадщину, суд вирішує випливають з цього питання прав інших спадкоємців на спадкове майно, а також визнає недійсними видані раніше свідоцтва про право на спадщину. У цьому випадку видача нового свідоцтва про право на спадщину не потрібно.

Для прийняття спадщини треба виконати наступні дії:

  1. 1. Звернутися до нотаріальної контори із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину або заявою про прийняття спадщини.

Заяву необхідно подати до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини до закінчення шести місяців з дати відкриття спадщини. Якщо нотаріальних контор в районі кілька, то вам потрібно звернутися в нотаріальну контору, за якою закріплений необхідний вам адресу - будинок, в якому знаходиться успадковується квартира.

Із заявою можете звернутися як особисто ви, так і ваш представник, якому по нотаріально посвідченої довіреності. У довіреності повинно бути передбачено повноваження на прийняття спадщини. Довіреність може бути видана як до, так і після відкриття спадщини. Якщо довіреність видана іноземним нотаріусом, то її необхідно перевести, а підпис перекладача - запевнити в Республіці Білорусь.

Якщо заява надійшла в строк для прийняття спадщини нотаріусу за місцем відкриття спадщини поштою, спадкоємець визнається прийняли спадщину.

При цьому спадкоємцеві повідомляється про те, що він зізнається, що прийняв спадщину, і пояснюється необхідність звернення його або його представника за дорученням до нотаріуса за місцем відкриття спадщини для оформлення спадщини.

Якщо заяву було здано в відділення зв'язку до закінчення строку для прийняття спадщини, але надійшло до нотаріуса після його закінчення, заява вважається своєчасно поданою. Якщо останній день строку для прийняття спадщини припадає на неробочий день, днем ​​закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий день.

Якщо заява надійшла після закінчення терміну для прийняття спадщини, нотаріус направляє спадкоємцю повідомлення про те, що він пропустив строк для прийняття спадщини і роз'яснює норми законодавства про порядок визнання спадкоємця прийняли спадщину.

Нотаріус встановлює особу спадкоємця (представника), перевіряє дієздатність, повноваження представника, про що виробляє відмітку на заяві. Заява має бути підписана власноручно заявником в присутності нотаріуса.

У заяві про прийняття спадщини вказуються прізвище, власне ім'я та по батькові заявника, його адреса, дата відкриття спадщини, прізвище, власне ім'я та по батькові спадкодавця, місце відкриття спадщини і повідомляється, що цією заявою спадкоємець приймає спадщину.

У заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину додатково вказуються склад спадкового майна та інші спадкоємці померлого, адреса їх місця проживання (місця перебування), а якщо він не відомий - місце роботи. При цьому під розпис на заяві спадкоємця роз'яснюються правові наслідки виявлення інших спадкоємців після прийняття спадщини.

Нотаріус за місцем відкриття спадщини надсилає спадкоємцям поштою рекомендованим листом повідомлення про відкриття спадщини.

У заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину за заповітом спадкоємцям пропонується вказати всіх спадкоємців на обов'язкову частку, а при їх наявності - всіх спадкоємців за законом першої черги, які призивалися б до спадкування у разі відсутності заповіту.

У день отримання заяви нотаріус повинен перевірити факт відсутності заповіту, про що виробляє відмітку на заяві. При наявності заповіту, яке не скасоване, нотаріус не пізніше дня, наступного за днем ​​виявлення заповіту, доводить до відома про його наявності спадкоємців, місце проживання (місце перебування) яких йому відомо.

Документами, що підтверджують фактичний вступ у володіння або управління спадковим майном, є:

- документ, що містить інформацію про проживання спадкоємця на день відкриття спадщини або протягом строку для прийняття спадщини за однією адресою з спадкодавцем або проживанні в успадковане житловому приміщенні (довідка про місце проживання та склад сім'ї тощо);

- довідка про те, що спадкоємець користувався спадковим майном, вжив заходів до його збереження, обробляв земельну ділянку, виробляв поточний ремонт і т.д .;

- документ, що підтверджує виробництво витрат на утримання майна;

- копія вступило в законну силу рішення суду про встановлення факту прийняття спадщини;

- інші документи, що підтверджують фактичний вступ у володіння або управління спадковим майном.

2. Сплатити нотаріальний тариф за видачу свідоцтва про право на спадщину.

Його розмір становить від 1 до 5 базових величин (1 базова величина = 23 рублля) в залежності від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем (черги, до якої відноситься спадкоємець). Якщо успадковуються грошові кошти, то нотаріальний тариф становить 3% від суми грошових коштів, але не більше зазначених нотаріальних тарифів.

  1. 3. Отримати свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво видається після закінчення шестимісячного терміну з дня відкриття спадщини.

Якщо до складу спадщини входить нерухоме майно (частка в праві спільної власності на нерухоме майно), нотаріус вимагає витяг з реєстраційної книги організації з реєстрації.

Якщо до складу спадщини входить земельна ділянка, нотаріус роз'яснює спадкоємцям їх обов'язок до закінчення вісімнадцятимісячного строку з дня відкриття спадщини звернутися в організацію щодо державної реєстрації за державною реєстрацією переходу права власності або права довічного успадкованого володіння на успадкований земельну ділянку.

Якщо до складу спадщини входить житловий будинок, квартира в блокованому житловому будинку, дача або садовий будиночок, свідоцтво про право на спадщину видається як на такий об'єкт нерухомого майна, так і на земельну ділянку.

Олександр Жук, магістр права, директор юридичної компанії «СПРАВА Консалтинг» .

-

07.09.2017

переглядів: сьогодні 0, за останні 7 днів 20, за місяць 118

Коментарі:

Матеріали номера 36/2017