Реклама
Реклама
Реклама

Як учаснику бойових дій отримати земельну ділянку: Підстави і порядок

 1. Новини по темі
 2. Новини по темі

Фото з відкритих джерел

Учасники бойових дій мають право на пільгу - отримання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва

Оригінал на сторінці Юридичної служби Збройних сил України в Facebook

Згідно пункту 14 статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року учаснику бойових дій надається пільга - першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Частина 6 статті 118 Земельного кодексу України передбачає, що громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають х одатайство до відповідного органу виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної або комунальної власності (далі - орган виконавчої влади).

Такими органами, згідно статті 122 Земельного кодексу України, є: сільські, селищні, міські ради, районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації, Київська міська державна адміністрація. Названі органи надають земельні ділянки в межах своїх територій.

Отже, для отримання земельної ділянки учаснику бойових дій потрібно перш за все визначитися: де територіально отримати земельну ділянку (З переліком вільних ділянок можна ознайомитися в мережі Інтернет на сайтах Госгеокадастра відповідної області в онлайн режимі).

Новини по темі

Новини по темі

Земельні ділянки можуть бути надані у власність в межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а саме:

 • для ведення садівництва - не більше 0,12 га;
 • для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 га;
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, в містах - не більше 0,10 га;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара.

Зазначені розміри земельних ділянок є максимальними. Правом на отримання земельної ділянки учасник бойових дій може скористатися один раз.

Порядок отримання земельної ділянки:

1. Учасник бойових дій, зацікавлений в отриманні земельної ділянки у власність, подає до органу виконавчої влади за місцезнаходженням ділянки (сільських, селищних, міських рад - для отримання ділянок із земель комунальної власності; районних держадміністрацій - для отримання ділянок із земель державної власності) такі документи:

 • клопотання довільної форми (з обов'язковим посиланням на розміри і цільове призначення ділянки);
 • графічні матеріали, в яких вказується бажане місце розташування ділянки;
 • копію паспорта та ідентифікаційного номера особи;
 • письмову згоду на збір і обробку персональних даних;
 • погодження землекористувача (подається у випадках, якщо ця ділянка знаходиться в користуванні іншої особи);
 • документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції (посвідчення).

2. Орган виконавчої влади не більше ніж протягом 1 місяця розглядає подану клопотання. За результатами розгляду надається: дозвіл на розробку проекту землеустрою або мотивовану відмову на його розробку.

3. Після отримання дозволу на розробку проекту землеустрою громадянин звертається до виконавців робіт із землеустрою (виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою, юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, а також фізичні особи-підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими і женеро-землевпорядниками) і на основі укладеного договору між громадянином і вказаною юридичною особою в строк не більше 6 місяців повинна бути розроблена землевпорядна документація.

Новини по темі

Новини по темі

4. Орган виконавчої влади погоджує проект землеустрою і протягом 10 днів після розгляду проекту направляє розробнику висновок про його погодження (в разі відмови - він повинен бути мотивованим).

5. У разі необхідності проект землеустрою може бути спрямований на обов'язкову державну експертизу землевпорядної документації (термін експертизи - 20 робочих днів).

6. Після узгодження проекту землеустрою земельну ділянку реєструється в Державному земельному кадастрі України (термін реєстрації - 14 календарних днів).

7. Орган виконавчої влади протягом не більше 2 тижнів приймає рішення про затвердження проекту землеустрою для подальшого надання земельної ділянки у власність громадянину.

8. Реєстрація права власності в органах Міністерства юстиції України або в нотаріальних органах.

Після отримання рішення органів місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або наказу органів виконавчої влади (територіального органу Госгеокадастра України) особі необхідно звернутися в місцеві органи Державної реєстраційної служби з метою реєстрації права власності на земельну ділянку.

Протягом п'яти робочих днів заявник отримує свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та, нарешті, фактично і юридично стає повноцінним власником земельної ділянки.