Реклама
Реклама
Реклама

Як пишеться пояснювальна записка

 1. Як пишеться пояснювальна записка
 2. Які загальні правила встановлені для написання пояснювальної записки
 3. Загальні вимоги до написання пояснювальної записки
 4. Як пишеться пояснювальна записка до дипломного проекту - оформлення по ГОСТу
 5. Як правильно написати записку до бухгалтерського балансу
 6. Як пишеться пояснювальна записка до податкового органу

Інформація, як написати пояснювальну записку, може знадобитися в будь-який час: платникам податків; студентам, які займаються підготовкою до захисту дипломної роботи; бухгалтерам; іншим громадянам.

У даній статті ми розберемося, як правильно складати пояснювальні записки.

Як пишеться пояснювальна записка

Спочатку потрібно розібратися, що являє собою пояснювальна записка. Це документ, який дає можливість отримати загальну інформацію про податкову, бухгалтерської та іншої документації, дослідницькому проекті. Зміст пояснювальної записки прямо пов'язане з документом, до якого вона додається

Які загальні правила встановлені для написання пояснювальної записки

Документ потрібно складати в друкованому вигляді на стандартному аркуші формату А4. Пояснювальна записка може бути з кількох сторінок, що переплітаються між собою прозорою обкладинкою. Сторінки в обов'язковому порядку потрібно пронумерувати. Сама нумерація бере початок з титульного листа, але на ньому номер ставити не потрібно. Номер прописують в нижньому полі кожної сторінки по центру.

Загальні вимоги до написання пояснювальної записки

Діючі на сьогоднішній день нормативні акти встановлюють лише загальні вимоги до змісту пояснювальної записки. Деякі відомості мають рекомендаційний характеру, а інші - обов'язковий. Текстовий зміст пояснювальної записки розділене на ряд структурних розділів, в число яких входять переліки, розділи, підрозділи, підпункти, пункти.

Коли ви приступаєте до написання пояснювальної записки, не слід забувати про дотримання офіційно-ділового стилю розповіді. Потрібно, щоб в пояснювальній записці вся інформація мала короткий, лаконічний, чіткий виклад. Якщо ви використовуєте в тексті абревіатуру і терміни, то вони зобов'язані чітко відповідати встановленим стандартам.

До пояснювальної записки можна оформити додатки. Як правило, в них виносять інформацію про містяться в документі схемах, графіках, таблицях, кресленнях. Також в додатках можуть бути розрахунки, методики, обґрунтування, список додаткових паперів, які були використані при розробці пояснювальної записки.

Як пишеться пояснювальна записка до дипломного проекту - оформлення по ГОСТу

Якщо ви студент технічного вузу, претендуєте на диплом спеціаліста і шукайте зразок пояснювальної записки до диплому, то його можна знайти в нормах ГОСТу. Як правило, навчальні заклади видають власні «методички» з написання, як дипломів, так і пояснювальних записок до них. Саме з цієї причини студенти можуть знайти приклад пояснювальної записки і необхідну довідкову інформацію щодо даного питання в бібліотеці ВНЗ.

Стандартна типова записка до дипломної роботи має такий вигляд:

 1. Титульний аркуш. Тут позначені основні відомості про виконавця і найменуванні проекту.
 2. Завдання, яке науковий керівник доручив виконавцю.
 3. Анотація - тут буде стислий виклад розділів дипломної роботи.
 4. Зміст із розміткою по сторінках.
 5. Перелік скорочень і позначень.
 6. Вступ. У ньому студент призводить короткий огляд даної теми.
 7. Основна частина роботи, де буде зроблений аналіз ключових понять.
 8. Висновок з висновками по дослідницькій роботі.
 9. Список джерел, які будуть задіяні.
 10. Додатки. У них будуть знаходитися схеми, таблиці, графіки, креслення.

Як правильно написати записку до бухгалтерського балансу

Якщо звернутися до наказом Міністерства фінансів від 06.07.1999 року № 43н, то там сказано, що працівники бухгалтерії повинні займатися складанням бухгалтерського балансу, звіту про прибуток і збитки. До них додається пояснювальна записка для здачі бухгалтерської звітності.

У документі повинна повною мірою розкриватися вся інформація щодо політики організації, яка потрібна для оцінки результатів її діяльності і фінансового становища.

У пояснювальній записці бухгалтер повинен відобразити всі відомості про наявність протягом звітного періоду:

 • Фінансових вкладень;
 • Основних коштів;
 • Нематеріальних активів;
 • Витрат і прибутку;
 • Випущених акцій;
 • Кредиторської заборгованості;
 • Дебіторської заборгованості.

Як пишеться пояснювальна записка до податкового органу

У деяких ситуаціях платникам податків потрібно складати пояснювальні записки до документації по податкової звітності. Наприклад, податкові органи мають право вимагати відповідальних співробітників юрособи скласти записку про збитки в податковій звітності.

В даному документі співробітник повинен прописати таку інформацію:

 1. ІПН юридичної особи.
 2. Найменування підрозділу податкового органу, в який адресована записка.
 3. Реквізити вимоги, яке стало підставою для складання записки.
 4. Реквізити документа, за яким пояснення надаються.
 5. Показники доходів і витрат організації.
 6. Витратна і збиткова частина.
 7. Відомості про розбіжності межу урахуванням в податковому органі і бухгалтерією.

Отже, кожна пояснювальна записка, будь то до бухгалтерського балансу, до дипломної роботи, в податковий орган, має свої специфічні особливості. Це буде залежати від мети складання і від кінцевого одержувача.