Реклама
Реклама
Реклама

Адвокатське бюро Кучерявого О.П. »Реєстраційний облік місця проживання та перебування

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) в  Наприкінці минулого року, у відповідності до Законів України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», видало наказ, який змінив існуючий в Україні порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україна Міністерство внутрішніх справ України (МВС) в Наприкінці минулого року, у відповідності до Законів України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», видало наказ, який змінив існуючий в Україні порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україна. цей наказ за № 1077 від 22 листопада 2012 року саме так і називається: «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів». А в цьому році, наказом МВС № 507 від 24.05.2013 року, в зазначений Порядок внесені деякі зміни.

Одночасно втратила чинність Інструкція по веденню реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби України, затверджена наказом МВС від 13 квітня 2012 № 321.

Ми не будемо вдаватися в те - які саме зміни внесено до Порядку, а розглянемо його в цілому, в тому вигляді, в якому він існує зараз.

Відповідно до зазначеного наказу МВС, реєстрація місця проживання або місця перебування особи, це перш за все - внесення інформації до Єдиного державного демографічний реєстр про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції. Але, одночасно, відомості про місце проживання і місце перебування особи вносяться в паспорт громадянина України, або у тимчасове посвідчення громадянина України, або в посвідчення на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі - паспортний документ), довідку про звернення за захистом в Україні.

Реєстраційний облік в наказі визначено, як обробка персональних даних про місце проживання і місце перебування осіб в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України. Реєстраційний облік здійснюється адресно-довідковими підрозділами головного управління Державної міграційної служби (ДМС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - АСП ГМС) і територіальними підрозділами ДМС.

Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання / перебування здійснюється управліннями, відділами (секторами) ГМС в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - ТО ГМС) в день подачі особою документів. Реєстрація місця проживання особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання / перебування осіб, які проживають або перебувають в спеціалізованих соціальних установах, закладах соціального обслуговування та соціального захисту (далі - установа), здійснюється ТО ГМС у взаємодії з установою згідно території обслуговування ТО ГМС.

Ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні (далі - реєстраційний облік) здійснюється територіальними підрозділами ДМС і АСП ГМС з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Реєстраційний облік ведеться в межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці відповідного АСП ГМС або ТО ГМС.

В ТО ДМС України картотеки складаються з відомостей про реєстрацію в формі картки реєстрації особи та адресної картки, а в АСП органу ДМС - талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання особи. Картотеки повинні зберігатися в окремому приміщенні АСП ГМС або ТП ГМС. Працівники АСП ГМС і ТП ГМС зобов'язані не допускати розголошення яких би то не було способом персональні дані, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними службових або трудових обов'язків.

Режим роботи адресно-довідкового підрозділу ТО ГМС встановлюється керівником ТО ГМС.

Громадянин, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подачі особою документів.

Реєстрація фізичної особи

Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає в ТП ГМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг (далі - центр) - до відповідного центру:

1) письмову заяву про реєстрацію місця проживання;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;

3) квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

4) талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні (в разі зміни місця проживання в її межах). Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

5) документи, які підтверджують:

 • право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника / співвласників житла, наймача і членів його сім'ї на реєстрацію місця проживання. У разі реєстрації місця проживання в центрі договір оренди житлового приміщення може бути посвідчений адміністратором центру;
 • право на перебування або взяття на облік в установі - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованому соціальному закладі, установі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 28 грудня 2011 року № 574 «Про деякі питання діяльності центру обліку бездомних громадян»;
 • проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини;

6) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

7) свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства, якщо реєструється місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку;

8) заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Відомості про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться в заяву одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто. При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків надається письмова згода другого з батьків і довідка ТП або АСП ГМС за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрований разом з ним. Відомості про реєстрацію дитини, яка не досягла 14 років, вносяться до картки реєстрації того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини, і до адресної картці. В АСП ГМС надсилаються відомості про реєстрацію місця проживання того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини.

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу законного представника; документ, який підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів, хоча про що вже може говоритися - і так необхідно подавати купу документів. В цілому, навіть радянський порядок прописки, в порівнянні з сучасним, виглядає більш простим. Єдине, що тепер, відомості в військкомати направляються самими працівниками ТП ГМС.

Працівники ТП ГМС також вносять відомості про реєстрацію місця проживання в паспортний документ і картку реєстрації особи шляхом проставлення в них штампа реєстрації місця проживання особи, видають дітям віком від 14 до 16 років довідки про реєстрацію місця проживання / перебування особи; повертають особі паспортний документ та інші документи, які подавалися для реєстрації місця проживання.

У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в ТП ГМС, на території обслуговування якого було зареєстровано попереднє місце проживання особи, в той же день надсилається письмове повідомлення про зняття особи з реєстрації місця проживання та талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні. У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя) талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні в адресно-довідкове підрозділ не надсилається.

У паспортний документ особи, місце проживання якого реєструється з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, територіальним підрозділом ДМС спочатку проставляється штамп зняття з реєстрації попереднього місця проживання особи, а потім штамп реєстрації нового місця проживання особи.

Слід зазначити, що, якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з ним неповнолітніх дітей, обидві дії скасовуються.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

1) заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яке подається особою або його законним представником;

2) судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

3) свідоцтва про смерть; паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

4) інших документів, які свідчать про припинення підстав для перебування на території іноземців та осіб без громадянства:

 • інформація територіального органу ДМС або ТП ГМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення терміну дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання або посвідки на постійне проживання в Україні;
 • інформація про припинення підстав для проживання або перебування особи на обліку в установі (повідомлення про припинення підстав для проживання / перебування особи в спеціалізованому соціальному закладі, установі соціального обслуговування та соціального захисту);
 • інформація про припинення підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму жилого приміщення, терміну навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших, визначених законодавством документів ).

Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про зняття з реєстрації місця проживання особисто. За заявою особи зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання.

У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою при знятті з реєстрації одного з батьків разом з дитиною / дітьми до 14 років другий з батьків надає письмову згоду на зняття дитини / дітей з реєстрації місця проживання.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, щодо яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

Разом із заявою про зняття з реєстрації особа подає:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що засвідчує особу законного представника; документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Реєстрація місця перебування особи

Реєстрація місця перебування особи (наприклад, якщо хтось живе на квартирі не за місцем реєстрації або приїхав на відносно тривалий період в інше місто) здійснюється за заявою про реєстрацію місця перебування особи, яка подається особою або його законним представником. Для реєстрації місця перебування особа або її законний представник разом із заявою подає:

1) паспортний документ або довідку про звернення за захистом в Україні. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства;

2) документи, які підтверджують:

 • право на перебування в житло - свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. При їх відсутності реєстрація місця перебування здійснюється за згодою власника / співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім'ї;
 • право на перебування в установі або взяття на облік бездомних осіб - довідка про прийняття на обслуговування в такій установі, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

3) свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства, якщо реєструється місце перебування дитини, яка не досягла 16-річного віку.

Відомості про дітей віком до 14 років, місце перебування яких реєструється з батьками, вносяться в заяву одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця перебування особисто.

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що засвідчує особу законного представника; документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Реєстрація місця перебування особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Зняття з реєстрації місця перебування особи

Зняття з реєстрації місця перебування особи здійснюється на підставі повідомлення про зняття з реєстрації місця перебування особи. Повідомлення може бути направлено, як поштою, так і подано особисто заявником, або його законним представником, або уповноваженою особою установи до органу реєстрації. Особа, яка досягла 14-річного віку, повідомляє про зняття з реєстрації місця перебування особисто.

Відмітка про зняття з реєстрації місця перебування до паспортного документа не вноситься.

Перереєстрація місця проживання або місця перебування особи

У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу, особа або її законний представник подає в ТП ГМС достовірні відомості. На підставі поданих особою або її законним представником відомостей працівник ТП ГМС в той же день вносить необхідні зміни в паспортний документ і протягом 7 днів - до реєстраційного обліку. У паспортному документі, помилково внесені, відомості скасовують шляхом внесення запису «скасовано», підписи керівника ТП ГМС і друку ТП ГМС.

Скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи

Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи скасовується в разі їх здійснення з порушенням вимог законодавства.

Зверніть увагу, что вказано слово «законодавства». Тобто, коли порушені саме вимоги закону, а не який-небудь інструкції.

У разі виявлення такого порушення керівник ТП ГМС проводить перевірку підстав реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи, за її результатами складає висновок і приймає рішення про скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи. Копія цього висновку направляється керівникові головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для здійснення контролю.

Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення, в якому зазначаються підстави його прийняття. Особа запрошують на прийом в ТП ГМС для внесення відповідних відомостей до паспортного документа.

Безумовно, кожна особа, реєстрація або зняття з реєстрації якого скасовано, має право оскаржити такі дії керівника вищого рівня або до суду.

Відомості про скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи вносяться до карток реєстрації особи, адресні картки і паспортний документ, шляхом внесення запису «скасовано» на штамп, який був внесений до цим документ з порушенням законодавства (штамп реєстрації місця проживання, або штамп реєстрації місця перебування, або штамп зняття з реєстрації місця проживання).

Надання відомостей про реєстрацію місця проживання / перебування особи

Відомості про місце проживання / перебування особи та інші персональні дані особи надаються адресно-довідковими підрозділами територіальних органів ДМС та підрозділами ДМС за запитами осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, установ щодо доступу до персональних даних, і оформляються відповідно до частини 4 статті 16 Закону «Про захист персональних даних» за умови згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих персональних да них, або згідно з вимогами закону.

Відомості про місце проживання / перебування особи і його персональних даних на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій, установ (далі - юридичні особи) надаються протягом 30 календарних днів з дня їх надходження, якщо інше не передбачено законом. Письмові запити правоохоронних органів за наявності підстав, передбачених законодавством, розглядаються протягом 72 годин, запити з позначкою «терміново» - негайно.

Довідки про реєстрацію місця проживання / місця перебування особи надаються за запитом самого особи або його законного представника, а також іншої особи, за умови надання особою, щодо якої запитується інформація, згоди на надання інформації про нього.

Термін вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати 10 робочих днів.

___________________________________________________________

Публікація - серпень 2013 р